Thuốc Thang / Cách Sắc Thuốc Chuẩn

thuoc nam dac tri dau nua dau migraine

Thuốc Thang: Thuốc thang là một dạng thuốc được dùng nhiều nhất trong Đông y vì có hiệu quả hơn hẳn những dạng thuốc khác. Một thang thuốc thường được kết hợp từ 2 vị truốc trở lên có những thang lên đến trên 30 vị. Cá biệt có những thang chỉ có 1 vị […]

Thuốc Sắc Sẵn

Thuốc thang là một dạng thuốc được dùng nhiều nhất trong Đông y vì có hiệu quả hơn hẳn những dạng thuốc khác như cao, hoàn, tán… Dạng thuốc này đòi hỏi người sử dụng phải “nấu” các vị thuốc bằng nước trong một khoảng thời gian nhất định mới dùng được (mà ta quen […]