PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN SINH LONG ĐƯỜNG

NƠI SỨC KHỎE HỒI SINH – HẠNH PHÚC NÂNG TẦM

Chưa được phân loại

X.t S

Di Tinh

DI TÍNH ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN NHÂN Bệnh di tinh gồm có mộng tinh và hoạt tinh. Mộng tinh là

0974.070.485