PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN SINH LONG ĐƯỜNG

NƠI SỨC KHỎE HỒI SINH – HẠNH PHÚC NÂNG TẦM

Nấm da đầu

Hinh Anh Nam Da Dau (1)

Nấm Đầu

NẤM ĐẦU: Nấm đầu là loại nấm da nông phát sinh ở da đầu, tóc do nhiễm nấm, có tên

0974.070.485