Dược Sĩ Cử Nhân Nguyễn Thị Phương Anh

Phương Anh

Cử nhân dược Nguyễn Thị Phương Anh. Sau khi tốt nghiệp dược sĩ lâm sàn thực hành đã vào viện y học cổ truyền công tác 5 năm với chức vụ dược sĩ tại khoa dược. Dược sĩ lâm sàng là những dược sĩ làm việc trong lĩnh vực dược lâm sàng tại các cơ […]