BS. NGUYỄN XUÂN TUYẾT

Phòng Khám CKYHCT Sinh Long Đường – Nơi gửi trọn niềm tin Trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân, Đông y đã góp một phần hết sức to lớn. Bác sĩ y hoc cổ truyền Nguyễn Xuấn Tuyết  cũng thật vinh dự và tự hào khi được góp một phần […]