Di Tinh

X.t S

DI TÍNH ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN NHÂN Bệnh di tinh gồm có mộng tinh và hoạt tinh. Mộng tinh là nằm ngủ thấy chiêm bao giao hợp rồi xuất tỉnh, hoạt tinh là nằm ngủ không chiêm bao mà tỉnh cũng xuất, nặng thì lúc thường tình cũng xuất. Do tâm hoả bị giao động […]