Đi tiểu, đi vệ sinh nhiều lần trong một ngày là bệnh gì?

Tieu Nhieu Lan Trong Ngay

Trẻ em và người lớn trung bình đi tiểu nhiều nhất là 6 – 8 lần trong ngày (bình thường). Với số lần cao hơn 8 được coi là đi tiểu nhiều lần trong ngày. Vậy đi tiểu nhiều lần trong ngày là biểu hiện của bệnh gì?     Đi tiểu bao nhiêu lần […]