BAO QUY ĐẦU

Bqd

BAO QUY ĐẦU LÀ GÌ ? Súng ống của anh em thì phần đầu tiên chúng ta dễ nhìn thấy nhất là bao quy đầu. Nhìn thấy và “chăm sóc” em nó hàng ngày nhưng vai trò nhiệm vụ của bao quy đầu là gì thì chưa hẳn ai cũng rõ. Bao quy đầu là […]