Xuất Tinh Máu

Xuất Tinh Máu

Xuất tinh máu là tình trạng có máu trong tinh dịch. Nó thường làm bệnh nhân lo ngại nhưng thường lành tính. Bệnh nhân nam giới đôi khi nhầm lẫn xuất tinh máu với đái máu hoặc máu từ bạn tình.